سیلندر هیدرولیک استفاده می شود

سنگ و مواد معدنی بچه konnect; جزئیات بلوک تماس با سنگ شکن ... سیلندر هیدرولیک سرعت ها و گرد وغبار از این محل ، از فیلترهای مخصوص استفاده می شود.