جوجه کشی واصول پرورش پرندگان

در کبک‌های نر يک برآمدگی مخروطی شکل ... قانون thumb هر پرنده به 2feet مربع فضا د رقفسهای پرواز نياز دارد . 6 پرنده در مترمربع ... پرندگانی که برای توليد گوشت پرورش داده می‌شند بايد به سرعت به وزن فروش ...

mazraeenemone.loxblog.com

پوشاندن اطراف قفس فقط برای سرما و گرما نیست بلکه برای جلوگیری از استرس و آسیب های ناشی از آن نیز مفید است. - برای جابجایی قفس در روزهای اول …