می توانید dolimite خرد اضافه شود به سیمان مخلوط

توصیه می شود از دستگاه ... کردن یک کمی شن و ماسه. از آن را ... خاک سنگ و سیمان ...